Ļščėīęåķčå
ź ļīńņąķīāėåķčž Ģčķņšóäą ŠŌ
īņ 12 ōåāšąė’ 2004 ć. N 12
Ņčļīāūå ķīšģū
įåńļėąņķīé āūäą÷č ńåšņčōčöčšīāąķķūõ ńļåöčąėüķīé īäåęäū,
ńļåöčąėüķīé īįóāč č äšóćčõ ńšåäńņā čķäčāčäóąėüķīé ēąłčņū
ćšąęäąķńźīģó ļåšńīķąėó īšćąķčēąöčé Ģčķčńņåšńņāą Šīńńčéńźīé
Ōåäåšąöčč ļī äåėąģ ćšąęäąķńźīé īįīšīķū, ÷šåēāū÷ąéķūģ ńčņóąöč’ģ
č ėčźāčäąöčč ļīńėåäńņāčé ńņčõčéķūõ įåäńņāčé (Ģ×Ń Šīńńčč)
  I.   Ļīčńźīāī-ńļąńąņåėüķūå šąįīņū                                      
  II.  Šąįīņū ļī  īįåńļå÷åķčž  źšóćėīńóņī÷ķīé  ļīńņī’ķķīé   ćīņīāķīńņč ź 
       šåąćčšīāąķčž ķą ÷šåēāū÷ąéķūå ńčņóąöčč                             
  III. Šąįīņū ļī īįåńļå÷åķčž  ļīńņī’ķķīé  ćīņīāķīńņč  ńčė  č   ńšåäńņā ź 
       šåąćčšīāąķčž ķą ÷šåēāū÷ąéķūå ńčņóąöčč                             
  IV.  Īįłčå ļšīōåńńčč č äīėęķīńņč                                       
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
| N  | Ļšīōåńńč’ čėč äīėęķīńņü  |     Ķąčģåķīāąķčå ńļåöčąėüķīé īäåęäū,      | Ķīšģą āūäą÷č ķą ćīä |
|ļ/ļ |                          |    ńļåöčąėüķīé īįóāč č äšóćčõ ńšåäńņā     | (źīėč÷åńņāī åäčķčö  |
|    |                          |           čķäčāčäóąėüķīé ēąłčņū           |   čėč źīģļėåźņīā)   |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 1  |            2             |                     3                     |          4          |
|————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    |                              I. Ļīčńźīāī-ńļąńąņåėüķūå šąįīņū                               |
|————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    |                          |Ļšč  āåäåķčč  šąįīņ  ā  ēīķå   ÷šåēāū÷ąéķīé|                     |
|    |                          |ńčņóąöčč,  ķåńåķčč   äåęóšńņā,   āūļīėķåķčč|                     |
|    |                          |ó÷åįķī-ņšåķčšīāī÷ķūõ ģåšīļšč’ņčé:          |                     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 1. |Ķą÷ąėüķčź,     ēąģåńņčņåėü|Źīģļėåźņ ēąłčņķīé īäåęäū ņčļą "Čńźšą"      |1 ķą 5 ėåņ           |
|    |ķą÷ąėüķčźą,        ćėąāķūé|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ńļåöčąėčńņ:               |Źīńņžģ óņåļėåķķūé ņčļą "Ņåģļ"              |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |ąāąščéķī-ńļąńąņåėüķīé     |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ńėóęįū,                   |Źīģįčķåēīķ ńļąńąņåė’                       |1                    |
|    |ąāąščéķī-ńļąńąņåėüķīćī    |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ōīšģčšīāąķč’,             |Źīńņžģ ųåšńņ’ķīé ņščźīņąęķūé               |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |ļīčńźīāī-ńļąńąņåėüķīćī    |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |īņš’äą,                   |Įåėüå ķąņåėüķīå                            |2 źīģļėåźņą          |
|    |ļīčńźīāī-ńļąńąņåėüķīé     |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ńėóęįū,                   |Źīńņžģ čē āīäīīņņąėźčāąžłåé ņźąķč          |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |ļīčńźīāī-ńļąńąņåėüķīćī    |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ļīäšąēäåėåķč’,            |Įīņčķźč źīęąķūå ń āūńīźčģč įåšöąģč         |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |ļīčńźīāī-ńļąńąņåėüķīćī    |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ōīšģčšīāąķč’;   ńļąńąņåėü;|Ļīėóńąļīćč źčšēīāūå                        |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |ķą÷ąėüķčź          ńėóęįū;|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ēąģåńņčņåėü     ķą÷ąėüķčźą|Ńąļīćč šåēčķīāūå ń ąķņčļšīźīėüķīé ļīäīųāīé |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |ńėóęįū; ķą÷ąėüķčź  īņäåėą;|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ēąģåńņčņåėü     ķą÷ąėüķčźą|Ųąļī÷źą ųåšńņ’ķą’                          |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |īņäåėą;           ėåņķūé č|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |čķęåķåšķī-ņåõķč÷åńźčé     |Šóźąāčöū įšåēåķņīāūå                       |4 ļąšū               |
|    |ńīńņąā,      īįńėóęčāąžłčé|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |āåšņīėåņū ĮĪ-105,  ĮŹ-117;|Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |4 ļąšū               |
|    |ļėąāńīńņąā       ģīšńźčõ č|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |šå÷ķūõ ńóäīā, ā ņīģ  ÷čńėå|Ļåš÷ąņźč õėīļ÷ąņīįóģąęķūå                  |4 ļąšū               |
|    |č ģąėīģåšķūõ              |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč ųåšńņ’ķūå                         |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīļūėåāīé                  |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå īņ ģåõąķč÷åńźčõ ļīāšåęäåķčé  |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źąńźą ēąłčņķą’                             |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źąńźą ēąłčņķą’ ń óäąšīļšī÷ķūģ  łčņźīģ  ņčļą|1 ķą 5 ėåņ           |
|    |                          |"Ćąėåņ"                                    |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķąźīģąšķčź                                 |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ļšīņčāīżķöåōąėčņķūé čėč             |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ļšīņčāīģīńźčņķūé                    |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč āūļīėķåķčč šąįīņ  ļšč  ļīäćīņīāźå   č ā|                     |
|    |                          |õīäå ėčźāčäąöčč ÷šåēāū÷ąéķūõ  ńčņóąöčé  ļšč|                     |
|    |                          |ķąāīäķåķč’õ,    ļąāīäźąõ,         ķą āīäķūõ|                     |
|    |                          |ąźāąņīšč’õ,    ļšč    āīäīėąēķūõ    šąįīņąõ|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ āīäīķåļšīķčöąåģūé                   |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ óņåļėåķķūé ņčļą "Įščē"              |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńāčņåš ųåšńņ’ķīé                           |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |×óėźč ųåšńņ’ķūå                            |1 ļąšą ķą 3 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķīńźč ļīėóųåšńņ’ķūå                        |4 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōåńźą ųåšńņ’ķą’                            |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč ųåšńņ’ķūå                         |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćčäšīźīńņžģ                                |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč  āūļīėķåķčč  āīēäóųķīćī  äåńąķņčšīāąķč’|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Óķņū ģåõīāūå                               |1 ļąšą ķą 5 ėåņ      |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ėåņķūå                                |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč ųåāšåņīāūå                        |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč šąįīņąõ ā  ēīķå  õčģč÷åńźīćī  ēąšąęåķč’|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģļėåźņ  ńļåöčąėüķīé   īäåęäū   õčģč÷åńźīé|äåęóšķūé             |
|    |                          |ēąłčņū                                     |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įåėüå ķąņåėüķīå                            |2 źīģļėåźņą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč šąįīņå ā ēīķå ļīķčęåķķūõ  ņåģļåšąņóš  ā|                     |
|    |                          |IV č īńīįīģ ļī’ńąõ äīļīėķčņåėüķī:          |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ čē ģąņåščąėą ņčļą "Ćīšņåźń"         |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Óņåļėčņåėü ņčļą  "Ļīėąšņåź"  ź   źīńņžģó čē|1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |ģąņåščąėą ņčļą "Ćīšņåźń"                   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Óķņū ģåõīāūå                               |1 ļąšą ķą 5 ėåņ      |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū ģåõīāūå                           |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ųėåģ āåņšīēąłčņķūé čē ģąņåščąėą ņčļą  "Āčķä|1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |ńņīļåš" čėč ģąńźą āåņšīēąłčņķą’            |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įåėüå ķąņåėüķīå                            |2 źīģļėåźņą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ųąļźą ģåõīāą’                              |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč āūļīėķåķčč šąįīņ ā ćīšąõ äīļīėķčņåėüķī:|                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģļėåźņ ąėüļčķčńņńźīćī ńķąš’ęåķč’         |1 ķą 5 ėåņ           |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ļóõīāą’ ņčļą "Šąńńāåņ-1"            |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč āåņšīēąłčņķūå                        |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģļėåźņ įåėü’ ķąņåėüķīćī ņčļą "Ļīėąšņåź"  |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč ćīšķīėūęķūå                       |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč ņšåķčķćīāūå ņčļą "Ćīšņåźń" čėč  "La|1 ļąšą ķą 3 ćīäą     |
|    |                          |sportiva"                                  |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč ćīšķūå ļėąńņčźīāūå                 |1 ļąšą ķą 3 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč āūļīėķåķčč šąįīņ ķą įīėüųčõ āūńīņąõ č ā|                     |
|    |                          |ēčģķčõ óńėīāč’õ äīļīėķčņåėüķī:             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āźėąäūųč ā įīņčķźč                         |1 ļąšą ķą 3 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč šąįīņå ķą āūńīņå äī 8000 ģåņšīā:       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ńīėķöåēąłčņķūå ćīšķūå                 |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč    ćīšķīėūęķūå    äė’        ēąłčņū īņ|1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |óėüņšąōčīėåņīāīćī čēėó÷åķč’                |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč šąįīņå  ā  ēīķå  ļīāūųåķķūõ  ņåģļåšąņóš|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ņåļėīīņšąęąžłčé                     |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģļėåźņ  ļīęąšķīćī   čē     ģąņåščąėą ņčļą|1 ķą 5ėåņ            |
|    |                          |"Źåāėąš", "Šąäóćą"                         |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč    šąįīņå    ń         ļķåāģąņč÷åńźčģ č|                     |
|    |                          |żėåźņšīčķńņšóģåķņīģ äīļīėķčņåėüķī:         |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč ąķņčāčįšąöčīķķūå                  |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķąóųķčźč ļšīņčāīųóģķūå                     |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč čėč įīņū äčżėåźņšč÷åńźčå            |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč  šąįīņå  ń   įčīėīćč÷åńźčģč   īńņąķźąģč|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ņčļą "Ēąłčņą"                       |īäķīšąēīāūé          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Äė’ ńļąńąņåėåé źčķīėīćč÷åńźčõ ļīäšąēäåėåķčé|                     |
|    |                          |ļšč óõīäå ēą ńīįąźąģč äīļīėķčņåėüķī:       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé                       |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ųņīšģīāīé čē ńčķņåņč÷åńźčõ ņźąķåé   |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč šąįīņå ā ēīķå  šąäčąöčīķķīćī  ēąšąęåķč’|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģļėåźņ äė’ ēąłčņū īņ šąäčīąźņčāķīé ļūėč  |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ņčļą "Ėåļåńņīź"                 |īäķīšąēīāūé          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč   āūļīėķåķčč   šąįīņ   ķą   ļåšåäāčęķūõ|                     |
|    |                          |żėåźņšīóńņąķīāźąõ,     ńšåäńņāąõ      ńā’ēč|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč čėč įīņū äčżėåźņšč÷åńźčå            |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå                              |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč     šąįīņå      ńī      ńņåščėčēąņīšąģč|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū ńóźīķķūå                          |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äāīéķūå ā’ēąķūå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź ņåšģīńņīéźčé                        |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč  īįńėóęčāąķčč  äåćąēąöčīķķīé  óńņąķīāźč|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ļšīņčāīõčģč÷åńźčé čėč               |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ņčļą Ė-1                            |äåęóšķūé             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                                                 |
|Ļščģå÷ąķčå.                                                                                      |
|Āūäą÷ą  ńļåöčąėüķīé  īäåęäū,  ńļåöčąėüķīé  īįóāč  č   äšóćčõ   ńšåäńņā     čķäčāčäóąėüķīé ēąłčņū,|
|ļšåäóńģīņšåķķūõ ā ķąńņī’łåģ šąēäåėå,  ļšīčēāīäčņń’  šąįīņķčźąģ,  äīėęķīńņķūå  č  ļšīōåńńčīķąėüķūå|
|īį’ēąķķīńņč, źīņīšūõ ā ńīīņāåņńņāčč ń ņšóäīāūģ äīćīāīšīģ ńā’ēąķū  ķåļīńšåäńņāåķķī  ń  āūļīėķåķčåģ|
|šąįīņ ļī ļšåäóļšåęäåķčž č ėčźāčäąöčč ļīńėåäńņāčé ÷šåēāū÷ąéķūõ ńčņóąöčé (āūåēäķīé ńīńņąā).        |
|                                                                                                 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    |      II. Šąįīņū ļī īįåńļå÷åķčž źšóćėīńóņī÷ķīé ļīńņī’ķķīé ćīņīāķīńņč ź šåąćčšīāąķčž ķą      |
|    |                                   ÷šåēāū÷ąéķūå ńčņóąöčč                                    |
|————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    |                          |Ļšč īįåńļå÷åķčč ćīņīāķīńņč ź šåąćčšīāąķčž ā|                     |
|    |                          |ēīķąõ ÷šåēāū÷ąéķūõ  ńčņóąöčé  č  ļšīāåäåķčč|                     |
|    |                          |ó÷åįķī-ņšåķčšīāī÷ķūõ ńįīšīā:               |                     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 2. |Ķą÷ąėüķčź          ńėóęįū;|Źīģļėåźņ ēąłčņķīé īäåęäū ņčļą "Čńźšą"      |1 ķą 5 ėåņ           |
|    |ēąģåńņčņåėü     ķą÷ąėüķčźą|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ńėóęįū; ķą÷ąėüķčź  īņäåėą;|Źīģįčķåēīķ ńļąńąņåė’ ņčļą "Šąńńāåņ-2"      |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |ēąģåńņčņåėü     ķą÷ąėüķčźą|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |īņäåėą; ķą÷ąėüķčź  ćšóļļū;|Źīńņžģ óņåļėåķķūé ņčļą "Ņåģļ "             |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |āåäółčé        żėåźņšīķčź;|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |żėåźņšīķčź;    ļåšåāīä÷čź;|Īįłåāīéńźīāīé ēąłčņķūé źīģļėåźņ ĪĒŹ        |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |āåņåščķąšķūé āšą÷; āåäółčé|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ģåõąķčź        ąāņīćąšąęą;|Ųąļī÷źą ųåšńņ’ķą’                          |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |āīäčņåėü       ąāņīģīįčė’;|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ģąųčķčńņ             źšąķą|Ļåš÷ąņźč õėīļ÷ąņīįóģąęķūå                  |äī čēķīńą            |
|    |(źšąķīāłčź);      ģąųčķčńņ|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |źšąķą      ąāņīģīįčėüķīćī;|Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |äī čēķīńą            |
|    |ģąųčķčńņ      żźńźąāąņīšą;|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ńėåńąšü     ļī     šåģīķņó|Ļīėó ńąļīćč źčšēīāūå                       |1 ļąšą ķą 3 ćīäą     |
|    |ąāņīģīįčėåé;     ńņąķī÷ķčź|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ųčšīźīćī          ļšīōčė’;|Įīņčķźč źīęąķūå ń āūńīźčģč įåšöąģč         |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |żėåźņšīńāąšłčź      šó÷ķīé|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ńāąšźč;       ćąēīńāąšłčź;|Ćąēīńāąšłčźó   č   żėåźņšīńāąšłčźó   šó÷ķīé|                     |
|    |ńėåńąšü-šåģīķņķčź;        |ńāąšźč äīļīėķčņåėüķī:                      |                     |
|    |żėåźņšīģīķņåš ļī šåģīķņó č|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |īįńėóęčāąķčž              |Źīńņžģ įšåēåķņīāūé čėč                     |1                    |
|    |żėåźņšīīįīšóäīāąķč’;      |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ļėąāńīńņąā       ģīšńźčõ č|Źīńņžģ ńāąšłčźą                            |1                    |
|    |šå÷ķūõ ńóäīā, ā ņīģ  ÷čńėå|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |č ģąėīģåšķūõ              |Šóźąāčöū įšåēåķņīāūå                       |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå                              |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Łčņīź ēąłčņķūé                             |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ųėåģ ļīä źąńźó                             |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 3 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ģąųčķčńņó źšąķą (źšąķīāłčźó) äīļīėķčņåėüķī:|                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč čėč įīņū äčżėåźņšč÷åńźčå            |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńėåńąšž-šåģīķņķčźó äīļīėķčņåėüķī:          |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ āīäīīņņąėźčāąžłčé                   |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 3 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źąńźą ēąłčņķą’                             |äåęóšķą’             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļī’ń ļšåäīõšąķčņåėüķūé                     |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč šåēčķīāūå                           |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńėåńąšž ļī šåģīķņó ąāņīģīįčėåé ļšč  ēąš’äźå|                     |
|    |                          |ąźźóģóė’ņīšīā č  ļščćīņīāėåķčč  żėåźņšīėčņą|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé  ń  źčńėīņīēąłčņķīé|1                    |
|    |                          |ļšīļčņźīé                                  |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč šåēčķīāūå                           |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé                       |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå īņ õčģč÷åńźčõ āīēäåéńņāčé    |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč āūļīėķåķčč šąįīņ  ļī  ļšīģūāźå  äåņąėåé|                     |
|    |                          |źåšīńčķīģ, įåķēčķīģ äīļīėķčņåėüķī:         |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź ņåźńņīāčķčņīāūé ń ķąćšóäķčźīģ       |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč āūļīėķåķčč šąįīņ ļī ļīźšąńźå ąāņīģīįčė’|                     |
|    |                          |šó÷ķūģ ļóėüāåščēąņīšīģ äīļīėķčņåėüķī:      |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīążšīēīėüķūé              |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńņąķī÷ķčźó ųčšīźīćī ļšīōčė’ äīļīėķčņåėüķī: |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå īņ ģåõąķč÷åńźčõ ļīāšåęäåķčé  |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīļūėåāīé                  |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Żėåźņšīģīķņåšó ļī  šåģīķņó  č  īįńėóęčāąķčž|                     |
|    |                          |żėåźņšīīįīšóäīāąķč’      č      żėåźņšīķčźó|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč čėč įīņū äčżėåźņšč÷åńźčå            |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå īņ ģåõąķč÷åńźčõ ļīāšåęäåķčé  |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                                                 |
|Ļščģå÷ąķčå.                                                                                      |
|Āūäą÷ą  ńļåöčąėüķīé  īäåęäū,  ńļåöčąėüķīé  īįóāč  č   äšóćčõ   ńšåäńņā     čķäčāčäóąėüķīé ēąłčņū,|
|ļšåäóńģīņšåķķūõ ā ķąńņī’łåģ šąēäåėå,  ļšīčēāīäčņń’  šąįīņķčźąģ,  äīėęķīńņķūå  č  ļšīōåńńčīķąėüķūå|
|īį’ēąķķīńņč, źīņīšūõ ā ńīīņāåņńņāčč  ń  ņšóäīāūģ  äīćīāīšīģ  ńā’ēąķū  ń  īįåńļå÷åķčåģ  ļīńņī’ķķīé|
|ćīņīāķīńņč ńčė č ńšåäńņā ź šåąćčšīāąķčž ķą ÷šåēāū÷ąéķūå  ńčņóąöčč  č  ļščāėå÷åķčåģ  ź  āūļīėķåķčž|
|šąįīņ ā ēīķąõ ÷šåēāū÷ąéķūõ ńčņóąöčé.                                                             |
|                                                                                                 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  III. Šąįīņū ļī īįåńļå÷åķčž ļīńņī’ķķīé ćīņīāķīńņč ńčė č ńšåäńņā ź šåąćčšīāąķčž ķą ÷šåēāū÷ąéķūå  |
|                                            ńčņóąöčč                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 3. |Ķą÷ąėüķčź          īņäåėą;|Źīģįčķåēīķ ńļąńąņåė’ ņčļą "Šąńńāåņ-2"      |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |ēąģåńņčņåėü     ķą÷ąėüķčźą|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |īņäåėą; āåäółčé  ņåõķīėīć;|Źīńņžģ óņåļėåķķūé ņčļą "Ņåģļ"              |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |ņåõķīėīć; āåäółčé čķęåķåš;|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |čķęåķåš;           āåäółčé|Ųąļī÷źą ųåšńņ’ķą’                          |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |żźīķīģčńņ;      żźīķīģčńņ;|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ņåõķčź; āåäółčé ņīāąšīāåä;|Ļåš÷ąņźč õėīļ÷ąņīįóģąęķūå                  |äī čēķīńą            |
|    |ņīāąšīāåä;         āåäółčé|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ńļåöčąėčńņ     ćšąęäąķńźīé|Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |äī čēķīńą            |
|    |īįīšīķū;       īļåšąņčāķūé|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |äåęóšķūé;        źīķņšīėåš|Įīņčķźč źīęąķūå ń āūńīźčģč įåšöąģč         |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |źīķņšīėüķī-ļšīļóńźķīćī    |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ļóķźņą; ļīāąš             |Ņīāąšīāåäó ļšč āūļīėķåķčč šąįīņ ķą  ńźėąäąõ|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé                       |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |4 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļīāąšó äīļīėķčņåėüķī:                      |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ņąļī÷źč čėč                                |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ņóōėč ķą ķåńźīėüē’łåé ļīäīųāå              |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź źėååķ÷ąņūé                          |2                    |
|    |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    |                              IV. Īįłčå ļšīōåńńčč č äīėęķīńņč                               |
|————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 4. |Ąźźóģóė’ņīšłčź            |Źīńņžģ ń źčńėīņīēąłčņķīé ļšīļčņźīé         |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč šåēčķīāūå                           |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé ń ķąćšóäķčźīģ         |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå īņ õčģč÷åńźčõ āīēäåéńņāčé    |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč äčżėåźņšč÷åńźčå                     |äåęóšķūå             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 5. |Ąšõčāąščóń                |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 6. |Įčįėčīņåźąšü              |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ņąļī÷źč ķą źīęąķīé ļīäīųāå                 |1 ļąšą               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 7. |Įīöģąķ; ńņąšųčé įīöģąķ    |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |2                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 8. |Įóōåņ÷čź ńóäīāīé          |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé (ęåķłčķąģ -  ļėąņüå|2                    |
|    |                          |õėīļ÷ąņīįóģąęķīå)                          |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |2                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įåšåņ ńóźīķķūé                             |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå (ęåķłčķąģ - ņóōėč źīęąķūå) |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
| 9. |Āīäčņåėü ąāņīģīįčė’       |Ļšč  óļšąāėåķčč  ćšóēīāūģč  č  ńļåöčąėüķūģč|                     |
|    |                          |ąāņīģīįčė’ģč,     ąāņīźšąķīģ,     ńåäåėüķūģ|                     |
|    |                          |ņ’ćą÷īģ:                                   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģįčķåēīķ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå äāóļąėūå          |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå čėč          |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč óļšąāėåķčč ąāņīźšąķīģ č  ņ’ćą÷īģ  ń  ķå|                     |
|    |                          |īņąļėčāąåģūģč źąįčķąģč ā III, II č I ļī’ńąõ|                     |
|    |                          |ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |äåęóšķą’             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå čėč          |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč    óļšąāėåķčč    ąāņīįóńīģ,    ėåćźīāūģ|                     |
|    |                          |ąāņīģīģīįčėåģ:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč õėīļ÷ąņīįóģąęķūå                  |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč   óļšąāėåķčč   ćšóēīāūģ    ąāņīģīįčėåģ,|                     |
|    |                          |ńļåöģąųčķīé, ńåäåėüķūģ ņ’ćą÷īģ, ąāņīģīįčėåģ|                     |
|    |                          |ņčļą  ÓĄĒ-469,  ļėąāąžłčģ  ąāņīģīįčėåģ  čėč|                     |
|    |                          |ņšąķńļīšņåšīģ:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģįčķåēīķ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå čėč          |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé  ā  īńīįīģ.  IV,  III  č  II   ļī’ńąõ|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļīėóųóįīź                                  |1 ķą 5 ėåņ           |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|10. |Āīäčņåėü       ļīćšóē÷čźą;|Źīńņžģ ń āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé       |1                    |
|    |āīäčņåėü        żėåźņšī- č|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ąāņīņåėåęźč               |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ķåļšīģīźąåģūé                         |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:                       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ēčģķčé ń ļščńņåćčāąžłåéń’ óņåļė’žłåé|ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |ļšīźėąäźīé                                 |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|11. |Āīäīėąē                   |Źīģįčķåēīķ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ķåļšīģīźąåģūé ń źąļžųīķīģ             |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źīęąķūå āūńīźčå                     |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |4 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīęąķūå                           |4 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļīėóųóįīź                                  |1 ķą 4 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ųąļźą - óųąķźą ń źīęąķūģ āåšõīģ            |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |×óėźč ģåõīāūå                              |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķīńźč ģåõīāūå                              |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģļėåźņ ųåšńņ’ķīćī įåėü’:                 |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńāčņåš                                     |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåéņóēū                                    |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōåńźą                                      |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč ļīėóųåšńņ’ķūå                     |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |×óėźč õėīļ÷ąņīįóģąęķūå                     |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķīńźč ųåšńņ’ķūå                            |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąšåęźč ųåšńņ’ķūå                          |2 ļąšū               |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                                                 |
|Ļščģå÷ąķč’:                                                                                      |
|1. Źīģļėåźņ ųåšńņ’ķīćī įåėü’ āūäąåņń’ ā ėč÷ķīå ļīėüēīāąķčå  źąęäīģó  āīäīėąēó  č   ķąäåāąåņń’ ļšč|
|ńļóńźąõ ā āīäó. Ļšč šąįīņąõ ķą įīėüųčõ ćėóįčķąõ č ā īńīįī õīėīäķīå  āšåģ’  āūäąžņń’  2  źīģļėåźņą|
|ųåšńņ’ķīćī įåėü’.                                                                                |
|2. Āīäīėąēķūģ ńļåöčąėčńņąģ ķą āšåģ’  ńļóńźą  ā  āīäó  źīģļėåźņ  ųåšńņ’ķīćī  įåėü’   āūäąåņń’, źąź|
|äåęóšķūé, ļī ķīšģąģ, ļšåäóńģīņšåķķūģ äė’ āīäīėąēīā.                                              |
|3. Āīäīėąēąģ ėåćźīćī ńķąš’ęåķč’ ļšč ńļóńźąõ ā āīäó āūäąåņń’ ńėåäóžłčé źīģļėåźņ ųåšńņ’ķīćī  įåėü’:|
|ńāčņåš, šåéņóēū, ļīäųėåģķčź, ÷óėźč (ńšīźīģ ķą 1 ćīä).                                            |
|                                                                                                 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|12. |Āšą÷ āåņåščķąšķūé         |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč šåēčķīāūå                           |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |12 ļąš               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|13. |Ćąēīšåē÷čź                |Źīńņžģ įšåēåķņīāūé                         |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū įšåēåķņīāūå                       |12 ļąš               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå                              |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|14. |Ćąēīńāąšłčź               |Źīńņžģ įšåēåķņīāūé                         |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū įšåēåķņīāūå                       |12 ļąš               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå                              |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|15. |Ćąšäåšīįłčź               |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|16. |Ćīšķč÷ķą’,  šąįīņąžłą’   ā|Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|    |īōčöåšńźčõ  īįłåęčņč’õ   č|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ćīńņčķčöąõ,    āūļīėķ’žłą’|Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |äåęóšķą’             |
|    |šąįīņó      ļī      óįīšźå|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ļšīčēāīäńņāåķķūõ         č|Ļšč  ģūņüå  ļīėīā  č  óįīšźå  ģåńņ   īįłåćī|                     |
|    |ńėóęåįķūõ ļīģåłåķčé       |ļīėüēīāąķč’ äīļīėķčņåėüķī:                 |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |12 ļąš               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč šåēčķīāūå źīšīņźčå                  |1 ļąšą               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|17. |Ćšóē÷čź                   |Źīńņžģ įšåēåķņīāūé                         |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū įšåēåķņīāūå                       |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ  šąįīņąõ  č  ļšč  šąįīņå  ā  ķå|                     |
|    |                          |īņąļėčāąåģūõ               ļīģåłåķč’õ ēčģīé|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|18. |Äāīšķčź                   |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź ń ķąćšóäķčźīģ                       |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ā īńņąėüķīå āšåģ’ ćīäą äīļīėķčņåėüķī:      |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ķåļšīģīźąåģūé                         |äåęóšķūé             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|19. |Äåēčķōåźņīš               |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé čėč                 |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč šåēčķīāūå                           |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |12 ļąš               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšīņčāīćąē                                 |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīążšīēīėüķūé              |äåęóšķūé             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|20. |Ēąāåäóžłčé ąšõčāīģ        |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1 ķą 2 ćīäą          |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|21. |Ēąāåäóžłčé                |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé čėč                 |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |źīļčšīāąėüķī-ģķīęčņåėüķūģ |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |įžšī                      |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå čėč                        |1 ļąšą ķą 3 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ņąļī÷źč źīęąķūå                            |1 ļąšą ķą 3 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|22. |Ēąāåäóžłčé ńźėąäīģ        |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą  ķąšóęķūõ  šąįīņąõ  č   ļšč     šąįīņå ā|                     |
|    |                          |ķåīņąļėčāąåģūõ             ļīģåłåķč’õ ēčģīé|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|23. |Źąļčņąķ;          ļīģīłķčź|Ļėął ķåļšīģīźąåģūé                         |äåęóšķūé             |
|    |źąļčņąķą; ųņóšģąķ         |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|24. |Źčķīģåõąķčź               |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé čėč                 |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč äčżėåźņšč÷åńźčå                     |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|25. |Źėąäīāłčź                 |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą  ķąšóęķūõ  šąįīņąõ  č   ļšč     šąįīņå ā|                     |
|    |                          |ķåīņąļėčāąåģūõ             ļīģåłåķč’õ ēčģīé|                     |
|    |                          |äīļīėķčņåėüķī:                             |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|26. |Ėąįīšąķņ,        ēąķ’ņūé ā|Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|    |šąäčąöčīķķī-õčģč÷åńźčõ,   |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |įčīėīćč÷åńźčõ            č|Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé                       |äåęóšķūé             |
|    |ģīķčņīščķćīāūõ ńėóęįąõ    |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå īņ õčģč÷åńźīćī āīēäåéńņāč’   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč šåēčķīāūå                           |1 ļąšą ķą 1,5 ćīäą   |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå ģåäčöčķńźčå             |īäķīšąēīāūå          |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|27. |Ėčōņåš                    |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |4 ļąšū               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|28. |Ģąė’š                     |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įåšåņ ńóźīķķūé                             |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķąļąėü÷ķčźč                                |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīążšīēīėüķūé              |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå                              |äåęóšķūå             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|29. |Ģąųčķčńņ įóėüäīēåšą       |Źīńņžģ ń āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé       |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:                       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ēčģķčé ń ļščńņåćčāąžłåéń’ óņåļė’žłåé|ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |ļšīźėąäźīé                                 |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|30. |Ģąųčķčńņ        äāčćąņåėåé|Źīńņžģ ń āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé       |1                    |
|    |āķóņšåķķåćī ńćīšąķč’      |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źīęąķūå                             |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļīšņ’ķźč ńóźīķķūå                          |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:                       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|31. |Ģąųčķčńņ     źīģļšåńńīšķūõ|Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |óńņąķīāīź                 |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:                       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč  šąįīņå   ķą   źīģļšåńńīšķūõ   ńņąķöč’õ|                     |
|    |                          |īņźšūņīćī čńļīėķåķč’:                      |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ēčģķčé ń ļščńņåćčāąžłåéń’ óņåļė’žłåé|ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |ļšīźėąäźīé                                 |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|32. |Ģąųčķčńņ         (źī÷åćąš)|Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |źīņåėüķīé                 |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|33. |Ģąųčķčńņ źšąķą (źšąķīāłčź)|Źīńņžģ ń āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé       |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:                       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå čėč          |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ēčģķčé ń ļščńņåćčāąžłåéń’ óņåļė’žłåé|ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |ļšīźėąäźīé                                 |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|34. |Ģąųčķčńņ          ńźšåļåšą|Źīńņžģ ń āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé       |1                    |
|    |(ńźšåļåščńņ)              |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ķåļšīģīźąåģūé                         |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:                       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå čėč          |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ēčģķčé ń  ļščńņåćčāąžłåé  óņåļė’žłåé|ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |ļšīźėąäźīé                                 |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|35. |Ģąųčķčńņ       żźńźąāąņīšą|Źīńņžģ ń āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé       |1                    |
|    |īäķīźīāųīāīćī             |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ķåļšīģīźąåģūé                         |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:                       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå čėč          |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ēčģķčé ń ļščńņåćčāąžłåéń’ óņåļė’žłåé|ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |ļšīźėąäźīé                                 |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|36. |Ģåõąķčź                   |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |4 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ äīļīėķčņåėüķī:         |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|37. |Ģåõąķčź         (ńóäīāīé);|Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |2                    |
|    |ļīģīłķčź          ģåõąķčźą|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ńóäīāīćī;   żėåźņšīģåõąķčź|Įīņčķźč źīęąķūå ķą źīęąķīé ļīäīųāå         |1 ļąšą               |
|    |(ńóäīāīé)                 |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|38. |Ģīņīščńņ (ģąųčķčńņ)       |Źīńņžģ ń āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé       |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źīęąķūå                             |1 ļąšą ķą 1,5 ćīäą   |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļīšņ’ķźč ńóźīķķūå                          |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:                       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|39. |Ģīņīščńņ; ģąņšīń          |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |2                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå ķą źīęąķīé ļīäīųāå čėč     |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ņóōėč źīęąķūå                              |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|40. |Ķą÷ąėüķčź              ĄŅŃ|Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé                       |äī čēķīńą            |
|    |(ąāņīģąņč÷åńźīé ņåėåōīķķīé|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ńņąķöčč)                  |Ņąļī÷źč źīęąķūå                            |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå ģåäčöčķńźčå             |12 ļąš               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīļūėåāīé                  |äåęóšķūé             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|41. |Ķą÷ąėüķčź                 |Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé.                      |äī čēķīńą            |
|    |čķōīšģąöčīķķī-āū÷čńėčņåėü-|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ķīćī öåķņšą ļšč ó÷ąńņčč  ā|Ņąļī÷źč źīęąķūå                            |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |šąįīņąõ  ļī   īįńėóęčāąķčž|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ńšåäńņā     āū÷čńėčņåėüķīé|Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå ģåäčöčķńźčå             |12 ļąš               |
|    |ņåõķčźč                   |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīļūėåāīé                  |äåęóšķūé             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|42. |Ķą÷ąėüķčź ģąńņåšńźīé ńā’ēč|Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé                       |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ņąļī÷źč źīęąķūå                            |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå ģåäčöčķńźčå             |12 ļąš               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīļūėåāīé                  |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|43. |Īļåšąņčāķūé      äåęóšķūé;|Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |ļīģīłķčź      īļåšąņčāķīćī|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |äåęóšķīćī                 |Ņąļī÷źč źīęąķūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģļėåźņ įåėü’                             |2                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńāčņåš                                     |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå īņ ģåõąķč÷åńźčõ ļīāšåęäåķčé  |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšīņčāīćąē čēīėčšóžłčé                     |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšīņčāīćąē īįłåāīéńźīāīé                   |äåęóšķūé             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|44. |Īļåšąņīš  źīļčšīāąėüķūõ  č|Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|    |ģķīęčņåėüķūõ ģąųčķ        |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå čėč ņąļī÷źč źīęąķūå        |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå ģåäčöčķńźčå             |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå īņ ģåõąķč÷åńźčõ āīēäåéńņāčé  |äåęóšķūå             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|45. |Īļåšąņīš źīņåėüķīé        |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå čėč                        |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå īņ ģåõąķč÷åńźčõ āīēäåéńņāčé  |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|46. |Īļåšąņīš ńā’ēč            |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé čėč                 |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå čėč                        |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ņąļī÷źč źīęąķūå                            |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé                       |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå ģåäčöčķńźčå             |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīļūėåāīé                  |äåęóšķūé             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|47. |Ļėīņķčź                   |Źīńņžģ ń āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé       |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū įšåēåķņīāūå                       |12 ļąš               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:                       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå ā I, II, III|ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |ļī’ńąõ                                     |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ēčģķčé ń ļščńņåćčāąžłåéń’ óņåļė’žłåé|ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |ļšīźėąäźīé ā IV č īńīįīģ ļī’ńąõ            |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|48. |Ļīäńīįķūé šąįī÷čé         |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč šåēčķīāūå āūńīźčå                   |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū įšåēåķņīāūå                       |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|49. |Ļīęąšķūé                  |Źīńņžģ                        įšåēåķņīāūé ń|1                    |
|    |                          |ģąńėī-āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé          |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå čėč                        |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōóšąęźą                                    |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą   ķą    óņåļė’žłåé       ļšīźėąäźå ń|1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |ģąńėī-āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé          |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|50. |Ļšīāīäķčź        (āīęąņūé)|Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |ńėóęåįķūõ ńīįąź; ńīįąźīāīä|                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ äšåńńčšīāī÷ķūé                      |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū įšåēåķņīāūå                       |12 ļąš               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå                            |1 ļąšą.              |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč šåēčķīāūå                           |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |12 ļąš               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął-ķąźčäźą                               |äåęóšķą’             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įåšåņ ńóźīķķūé                             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå čėč          |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ųąļī÷źą ā’ēąķą’ ųåšńņ’ķą’                  |1 ķą 2 ćīäą          |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|51. |Šąäčīģåõąķčź              |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|52. |Šąäčīīļåšąņīš;            |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|    |šąäčīņåėåćšąōčńņ          |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč äčżėåźņšč÷åńźčå                     |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå īņ ģåõąķč÷åńźčõ āīēäåéńņāčé  |äåęóšķūå             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|53. |Ńėåńąšü                   |Ļšč  ļīńņī’ķķīé   ēąķ’ņīńņč   ķą   ķąšóęķūõ|                     |
|    |ąāąščéķī-āīńńņąķīāčņåėüķūõ|šąįīņąõ:                                   |                     |
|    |šąįīņ                     |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 1,5 ćīäą        |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |1 ķą 1,5 ćīäą        |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč ųåšńņ’ķūå                         |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļī’ń ļšåäīõšąķčņåėüķūé                     |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źąńźą ēąłčņķą’                             |äåęóšķą’             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ųėåģ ļīä źąńźó                             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč äčżėåźņšč÷åńźčå                     |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč šąįīņå ā ļīģåłåķčč äīļīėķčņåėüķī:      |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģįčķåēīķ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč õėīļ÷ąņīįóģąęķūå                  |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš                                 |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå                            |1 ļąšą               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|54. |Ńėåńąšü    ģåõąķīńįīšī÷ķūõ|Ļšč  ļīńņī’ķķīé   ēąķ’ņīńņč   ķą   ķąšóęķūõ|                     |
|    |šąįīņ                     |šąįīņąõ:                                   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 1,5 ćīäą        |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |1 ķą 1,5 ćīäą        |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč ųåšńņ’ķūå                         |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļī’ń ļšåäīõšąķčņåėüķūé                     |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč äčżėåźņšč÷åńźčå                     |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč šąįīņå ā ļīģåłåķčč äīļīėķčņåėüķī:      |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģįčķåēīķ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč õėīļ÷ąņīįóģąęķūå                  |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš                                 |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå                            |1 ļąšą               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|55. |Ńėåńąšü                 ļī|Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |źīķņšīėüķī-čēģåščņåėüķūģ  |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ļščįīšąģ č ąāņīģąņčźå     |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ķą 1,5 ćīäą ćīäą   |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|56. |Ńėåńąšü  ļī   īįńėóęčāąķčž|Ļšč  ļīńņī’ķķīé   ēąķ’ņīńņč   ķą   ķąšóęķūõ|                     |
|    |ņåļėīāūõ ńåņåé            |šąįīņąõ:                                   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |1 ķą 2 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč ųåšńņ’ķūå                         |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļī’ń ļšåäīõšąķčņåėüķūé                     |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč äčżėåźņšč÷åńźčå                     |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč šąįīņå ā ļīģåłåķčč äīļīėķčņåėüķī:      |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģįčķåēīķ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč õėīļ÷ąņīįóģąęķūå                  |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš                                 |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå                            |1 ļąšą               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|57. |Ńėåńąšü     ļī     šåģīķņó|Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |ąāņīģīįčėåé               |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå                            |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|58. |Ńėåńąšü-šåģīķņķčź         |Ļšč  ļīńņī’ķķīé   ēąķ’ņīńņč   ķą   ķąšóęķūõ|                     |
|    |                          |šąįīņąõ:                                   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 1,5 ćīäą        |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |1 ķą 1,5 ćīäą        |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ķą 1,5 ćīäą ćīäą   |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč ųåšńņ’ķūå                         |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļī’ń ļšåäīõšąķčņåėüķūé                     |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč äčżėåźņšč÷åńźčå čėč                 |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņū äčżėåźņšč÷åńźčå                       |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč šąįīņå ā ļīģåłåķčč äīļīėķčņåėüķī:      |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģįčķåēīķ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč õėīļ÷ąņīįóģąęķūå                  |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš                                 |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå                            |1 ļąšą               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|59. |Ńėåńąšü-ńąķņåõķčź         |Ļšč  ļīńņī’ķķīé   ēąķ’ņīńņč   ķą   ķąšóęķūõ|                     |
|    |                          |šąįīņąõ:                                   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |1 ķą 1,5 ćīäą        |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |1 ķą 1,5 ćīäą        |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč ųåšńņ’ķūå                         |2 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļī’ń ļšåäīõšąķčņåėüķūé                     |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč šąįīņå ā ļīģåłåķčč äīļīėķčņåėüķī:      |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīģįčķåēīķ āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé čėč |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ń āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé       |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč õėīļ÷ąņīįóģąęķūå                  |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš                                 |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå                            |1 ļąšą               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|60. |Ńņīė’š                    |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź õėīļ÷ąņīįóģąęķūé ń ķąćšóäķčźīģ      |2                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |4 ļąšū               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|61. |Ńņīšīę (āąõņåš)           |Ļšč ķąšóęķūõ šąįīņąõ:                      |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ņóėóļ ā īńīįīģ č IV ļī’ńąõ                 |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļīėóųóįīź ā III, II č I ļī’ńąõ             |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|62. |Ņåėåōīķčńņ                |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč äčżėåźņšč÷åńźčå                     |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|63. |Ņåõķčź,            ēąķ’ņūé|Źīģįčķåēīķ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                |1                    |
|    |īįńėóęčāąķčåģ             |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ņåõķīėīćč÷åńźīćī          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |äåęóšķūå             |
|    |īįīšóäīāąķč’              |                                           |                     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|64. |Ņåõķīėīć                  |Źīģįčķåēīķ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |äåęóšķūå             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|65. |Ņšąźņīščńņ                |Źīńņžģ ń āīäīīņņąėźčāąžłåé ļšīļčņźīé       |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |1 ķą 3 ćīäą          |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:                       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå čėč          |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ēčģķčé ń ļščńņåćčāąžłåéń’ óņåļė’žłåé|ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |ļšīźėąäźīé                                 |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|66. |Óįīšłčź ļšīčēāīäńņāåķķūõ č|Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|    |ńėóęåįķūõ ļīģåłåķčé       |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļšč  ģūņüå  ļīėīā  č  óįīšźå  ģåńņ   īįłåćī|                     |
|    |                          |ļīėüēīāąķč’ äīļīėķčņåėüķī:                 |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč šåēčķīāūå                           |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå                         |12 ļąš               |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|67. |Óįīšłčź ņåšščņīščé        |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                     |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč šåēčķīāūå                           |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |4 ļąšū               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:                       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|68. |Żźńļåäčņīš                |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |1 ķą 3 ćīäą          |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|69. |Żėåźņšīćąēīńāąšłčź        |Źīńņžģ įšåēåķņīāūé čėč                     |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ńāąšłčźą                            |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå čėč                        |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šóźąāčöū įšåēåķņīāūå                       |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ī÷źč ēąłčņķūå                              |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Łčņīź ēąłčņķūé                             |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|70. |Żėåźņšīģīķņåš ļī šåģīķņó č|Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |īįńėóęčāąķčž ąļļąšąņóšū  č|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |óńņšīéńņā ńā’ēč           |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:                       |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå čėč          |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ēčģķčé ń ļščńņåćčāąžłåéń’ óņåļė’žłåé|ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |ļšīźėąäźīé                                 |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč äčżėåźņšč÷åńźčå                     |äåęóšķūå             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|71. |Żėåźņšīģīķņåš ļī šåģīķņó č|Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |īįńėóęčāąķčž              |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |żėåźņšīīįīšóäīāąķč’       |Šóźąāčöū źīģįčķčšīāąķķūå                   |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ńąļīćč źčšēīāūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļėął ļšīšåēčķåķķūé                         |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå čėč          |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ēčģķčé ń ļščńņåćčāąžłåéń’ óņåļė’žłåé|ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |ļšīźėąäźīé                                 |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč äčżėåźņšč÷åńźčå                   |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč äčżėåźņšč÷åńźčå čėč                 |äåęóšķūå             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņū äčżėåźņšč÷åńźčå                       |äåęóšķūå             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|72. |Żėåźņšīģīķņåš ńņąķöčīķķīćī|Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé čėč                 |1                    |
|    |īįīšóäīāąķč’   ņåėåćšąōķīé|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ńā’ēč                     |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå čėč                        |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ņąļī÷źč źīęąķūå                            |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé                       |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå ģåäčöčķńźčå             |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīļūėåāīé                  |äåęóšķūé             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|73. |Żėåźņšīģīķņåš ńņąķöčīķķīćī|Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé čėč                 |1                    |
|    |īįīšóäīāąķč’    ņåėåōīķķīé|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |ńā’ēč                     |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå čėč                        |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ņąļī÷źč źīęąķūå                            |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé                       |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå ģåäčöčķńźčå             |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīļūėåāīé                  |äåęóšķūé             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|74. |Żėåźņšīģīķņåš ńņąķöčīķķīćī|Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé čėč                 |1                    |
|    |šąäčīīįīšóäīāąķč’         |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå čėč                        |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ņąļī÷źč źīęąķūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé                       |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå ģåäčöčķńźčå             |6 ļąš                |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīļūėåāīé                  |äåęóšķūé             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|75. |Żėåźņšīķčź                |Õąėąņ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé čėč                 |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ õėīļ÷ąņīįóģąęķūé                    |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå čėč                        |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ņąļī÷źč źīęąķūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ōąšņóź ļšīšåēčķåķķūé                       |äī čēķīńą            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ļåš÷ąņźč šåēčķīāūå ģåäčöčķńźčå             |12 ļąš               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Šåńļčšąņīš ļšīņčāīļūėåāīé                  |äåęóšķūé             |
|————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|76. |Żėåźņšīńāąšłčź      šó÷ķīé|Źīńņžģ įšåēåķņīāūé čėč                     |1                    |
|    |ńāąšźč                    |                                           |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źīńņžģ ńāąšłčźą                            |1                    |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įīņčķźč źīęąķūå                            |1 ļąšą               |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Łčņīź ēąłčņķūé                             |äåęóšķūé             |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ķą ķąšóęķūõ šąįīņąõ ēčģīé äīļīėķčņåėüķī:   |                     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Źóšņźą ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå             |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Įšžźč ķą óņåļė’žłåé ļšīźėąäźå              |ļī ļī’ńąģ            |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Āąėåķźč                                    |1 ļąšą ķą 4 ćīäą     |
|    |                          |———————————————————————————————————————————|—————————————————————|
|    |                          |Ćąėīųč ķą āąėåķźč                          |1 ļąšą ķą 2 ćīäą     |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————